Gullsport-Cup 2021/2022

Oppland skiskytterkrets takker alle utøvere, støtteapparat og arrangører for årets sesong. I år ble det 8 gjennomførte renn der to…

KM Sprint

Østre Toten innvitere 13 Feb til KM Madshus sprinten. Madshus Skiskytterfestival 13. februar (ostre-toten-skilag.no)

Oppdatert Staffet uttak HL

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2022/02/Stafettuttak-HL-2022-1.xlsx

Status Gullsportcup

Poengoversikten i gullsportcupen er oppdatert pr 16. januar. Evt feil meldes til Stine på tlf 99737621 eller mail rjoeran@online.no. Dere…

Sikkerhetskurs

Ihht til våpenregelverket vi har her i Norge skal alle som eier eller låner et våpen ha gjennomgått et sikkerhetskurs.…

Lerøy cup i Karidalen

Norgescup 17-19 år, Karidalen 7.-9.1:Jamfør innskytingslister er det kun NTG-løpere i kretsen som har fått tildelt egen skive. Jeg trenger…

Terminliste 2021/22

Terminliste

Høstmøte

OSSK inviterer til høstmøte i Karidalen mandag 18.10-21 kl 19.00-21.00, vedlagt finnes innkalling å forslag til terminliste. https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/10/Hostmote-Innkalling-18-okt-2021-OSSK.docx https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/10/Terminliste-2021-2022-med-kretsrennGullsport-OSSK.xlsx

NM Rulleskiskyting

Nm rulleskiskyting på Birkebeineren ble flott helg for OSSK sine representanter. Gledelig å se at vi kan møtes på Skiskytterrenn…

Invitasjon til rekruttsamling

OSSK inviterer til rekruttsamling i Karidalen 25 september. Se vedlagt invitasjon.

Flere nyheter