Protokoll fra kretstinget 15. juni 2021

Kretsting 15. mai 2021

Årsrapport 2020-2021_final_signert
Regnskap OASSK 2020
Budsjett 2021
Lovnorm OASSK omforent NSSF
Kretsting 2021 – innstilling fra valgkomiteen (1)
Innstilling valgkomite_juni2021