Uttak stafettlag til junior-NM mix-stafett og junior-NM stafett

1. Uttaket skal baseres på utøveres resultater fra inneværende sesong. De nyeste resultatene fra NM/NC skal telle mest.

    Tidligere resultater skal vektlegges mindre jo eldre de er.

2. Uttaket skal begrunnes skriftlig dersom noen ber om det. Kopi skal sendes styret i kretsen.

3. Ansvarlig for lagguttaket er en tremanns-komite som består av hovedleder for gjeldende NorgesCup-helg/NM uke

    pluss to personer som utpekes av krets-styrets sportslige utvalg.

Uttak stafettlag Hovedlandsrenn

«Amerikansk» uttak av stafettlag som følger; Grunnlag uttak stafettlag er sum sluttid på normal + sprint. De 15 åringene som også er kvalifisert for klasse 15 – 16 år vil bli vurdert for deltagelse i klasse 15 – 16 år.