Sportslig utvalg i kretsstyret har ansvaret for å arrangere samlinger i samarbeid med klubbene, og med forbundet (MOT-samlinger), for aldersgruppa 13-16 år.

For ungdom, junior og senior er det et åpent tilbud gjennom TBT i form av å kjøpe seg inn på en samlingspakke.

Se i menyen til høyre for samlingsplaner.