Kretsting 2023

Her er signert protokoll fra Kretstinget 2023:

Her er saksdokumentene til kretstinget 10.mai 2023

Kretsting 2022

Handlingsplan TSSK 22-23

Årsmelding 21-22

Årsmøteprotokoll TSSK 2022

Kretsting 2021

Årsmøteprotokoll TSSK 2021

Årsmelding 2020-21

Ny Lovnorm TSSK

TSSK Handlingsplan 21-22