REGLER FOR UTTAK TIL STAFETTLAG

Troms Skiskytterkrets har følgende regler for uttak på større mesterskap for utøvere tilhørende TSSK:

  • Plassering i det aktuelle mesterskap
  • Plassering i nasjonale renn
  • Plassering i kretscup/karusellrenn
  • Skjønn

Det vil i forkant av mesterskapene bli utnevnt en uttakskomité på minimum 3 personer. Uttakskomitéen er enerådende og kan ikke påklages av utøvere eller andre.

Medlemmer i uttakskomiteen må være oppmerksom på sin rolle i forbindelse med vurdering av egne barn.

Denne modellen skal benyttes inntil evt nytt vedtak fattes av styret i TSSK.

Uttakskomite NC/NM stafett: Trener Skilinja / Trener NTG og ekstern representant, Gjermund Hol

Hovedlandsrennet: Representant fra Målselv, representant fra Tromsø og ekstern representant


Storslett 7/2 2023

Toril Aamo
Styreleder TSSK