Troms skiskytterkrets har utarbeidet retningslinjer for utarbeidelse av samlingsplan. Dette for å sikre god kvalitet på samlingsøkter i hele kretsen og samle aldersgrupper så langt det lar seg gjøre. Retningslinjene er utarbeidet blant annet basert på tilbakemeldinger fra spørreundersøkelse gjort i utøvergruppen våren 2023.

Du kan lese retningslinjene her: