MOI velger å utsette sprinten til søndag 30. mars.

Innbydelse vil komme senere.