Jenteansvarlig Kretsutviklingsansvarlig
  Sylfest Glimsdal
Mårskrenten 37, 6425 Molde
sylfest.glimsdal@gmail.com 
909 72 669

 

Kretsutvikleren

(heretter kalt KU) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten innen sin krets.
 
Aktuelle fokusområder for KU vil være:

 • inkludering / utdanning av foreldre
 • utdanning av trenere
 • utdanning av ledere
 • rekruttering av skiskyttere, trenere og ledere

KU skal bidra til å utvikle idébank innen sitt område. Ideene videreformidles og oppdateres hos NSSF sentralt
KU skal knytte til seg et instruktørkorps og opprette kontrakt med disse.

NSSF inngår kontrakt med kretsutvikler

Kretsutvikler kan, dersom det ønskelig, knytte til seg en kretsinstruktør.  Kretsinstruktøren inngår også kontrakt med NSSF.

Jenteansvarlig

(heretter kalt JA) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten for jenter i sin krets.

 • Aktuelle fokusområder vil være
 • inkludering / utdanning av kvinnelige foreldre
 • utdanning av kvinnelige ledere og trenere
 • rekruttering av kvinnelige skiskyttere, ledere og trenere
 • samlinger for jenter
 • samarbeide med andre kretser der dette er aktuelt for å få et større jentemiljø
 • JA skal samarbeide med kretsutvikler, og orientere denne fortløpende.

NSSF inngår en kontrakt med jenteansvarlig

Skrevet av NSSF den 12. feb 2013