Kretsens vedtekter.

2010 Kretssamling Grimsbu

Kretssamling på Grimsbu i 2010.

Styret

Leder: Bård Eiliv Oppigard (Eikesdal)

Sekretær: Peder Aasprang (Tingvoll)

Kasserer: Kirsti Øyen Bjørsvik (Molde)

Styremedlem: Sylfest Glimsdal (Molde)

Styremedlem: Jan Ole Fuglem (Valldal)

Varamedlem: Ketil Valde (Tingvoll)

Valgkomite: Tove Anita Asp (Tingvoll), Jan Kolbjørn Husøy (Molde)

Revisor: Hilde Birkeland (Molde), Einar Vaagen (Molde)

Skrevet av NSSF den 12. feb 2013