Terminlista er som før utarbeidet i samarbeid mellom kretsene i region midt. Arrangørklubber må innen 20. oktober registrere arrangementene i EQ Timing.

Nedenfor er det tre filer som kan lastes ned. En viser hele terminlista, en viser Trøndercup-renn og en visert uttaksrenn Young Star.

Terminliste 2019-2020 region midt_publisering.xlsx

Terminliste Trøndercup 2019_2020.pdf

Terminliste uttaksrenn YS region midt 2019-2020.pdf

 

 

Arrangørklubbene må snarest og senest innen 20. oktober legge arrangmentene inn i EQ Timing. Les mer om dette her.