Da er alle kvalifiseringsrenn gjennomført og vi ønsker de 9 løperne fra vår region lykke til i Oslo. Da er det avklart at det er Ulrik Olsen Brimi som er første reserve i gutteklassen, og Andreas Striger Hallseth andre reserve. Grunnlag: Av de tre tellende rennene som gjelder for dem så har det kun ett hvor begge deltok (17. januar på Saupstad). Og i dette rennet ble Ulrik nr 4 og Andreas nr 5. "Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i."

 

YS 2016 etter 5 av 5 renn

Er det spørsmål omkring lista eller Young Star så kan det rettes til leder i Sportslig Utvalg i STSSK, Kjetil Værnes. Tlf. 95 21 02 85.