Innkalling til kretsting 2015

Innkalling til kretsting 23.april 2015. I henhold til Lov for Nord-Trøndelag Skiskytterkrets, skal forslag som skal behandles på tinget, være kretsstyret i hende senest 14 dager før kretstinget. Det vil si senest 09.april 2015.

Innkalling til kretsting 2015