Innkalling til kretsting 2016

Det holdes kretsting i Blommen, Stiklestad, den 3. mai kl 1900. Forslag som skal behandles på tinget, skal meldes inn til kretsstyret senest 14 dager før kretstinget. Fullstendig sakliste blir gjort tilgjengelig senest en uke før tinget. Medlemslagene har representasjonsrett etter antall registrerte lisensutøvere.

Innkalling kretsting 2016