Jenteansvarlig (heretter kalt JA) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten for jenter i sin krets.

 

Aktuelle fokusområder vil være

– inkludering / utdanning av kvinnelige foreldre

– utdanning av kvinnelige ledere og trenere

– rekruttering av kvinnelige skiskyttere, ledere og trenere

– samlinger for jenter

– samarbeide med andre kretser der dette er aktuelt for å få et større jentemiljø

– JA skal samarbeide med kretsutvikler, og orientere denne fortløpende.

 

NSSF inngår en kontrakt med jenteansvarlig

Skrevet av NSSF den 02. feb 2013