Saksdokumenter og årsmelding blir sendt ut senere.

Saker som ønskes behandlet på Tinget må være NTSSK ihende innen 21.april 2014.

Sendes på e-post til:  hardens@statoil.com

Saksliste

Skrevet av NSSF den 19. mar 2014