Velkommen til Kretsting 27.04.21 kl 1900 på Innocamp Steinkjer. Kretstinget er varslet tidligere, saksliste og dokumenter legges ut i dag 20.04.21 Hvis covidsituasjonen på Steinkjer tilsier det blir møtet avholdt på teams. påmeldingsinformasjon kommer til kontaktpersoner i lagene

Kretsting saksliste 27.04.21

Årsmelding ntssk 2020_21

Budsjett for NTSSK 2021 (3)

2021 04 27 Nord-Trøndelag lov – endring