NTSSK har ingen kretsutviker for øyeblikket. Det jobbes med å finne en ny kretsutvikler.

 

Kretsutvikleren (heretter kalt KU) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten innen sin krets.

 

Aktuelle fokusområder for KU vil være:

– inkludering / utdanning av foreldre

– utdanning av trenere

– utdanning av ledere

– rekruttering av skiskyttere, trenere og ledere

 

KU skal bidra til å utvikle idébank innen sitt område. Ideene videreformidles og oppdateres hos NSSF sentralt

KU skal knytte til seg et instruktørkorps og opprette kontrakt med disse.

 

NSSF inngår kontrakt med kretsutvikler

 

Kretsutvikler kan, dersom det ønskelig, knytte til seg en kretsinstruktør.  Kretsinstruktøren inngår også kontrakt med NSSF. 

 

Skrevet av NSSF den 23. mar 2013