Idrettsforbundet arrangerer nybegynnerkurs i Klubbadmin. Idrettens hus på Steinkjer torsdag 14. januar klokka 1800 - 2100. Alle idrettslag skal over på elektronisk medlemsregistrering i løpet av 2016

Klubbadmin Steinkjer 14.01.16

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin