http://www.orientering.no/nyheter/Sider/P%C3%A5melding%20til%20%C3%A5rets%20f%C3%B8rste%20Sunn%20Jenteidrett%20Camp%20%C3%A5pner%2018.%20mars!%20.aspx

Skrevet av NSSF den 17. mar 2015