Foreløpig plan for reiseopplegg vedlagt her:

Reiseopplegg 2014-2015

 

Skrevet av NSSF den 05. mai 2014