Vedlagt følger samlingsplan for aldesgruppen 13 - 16 år. Det kommer invitasjon fra arrangør. sett av datoer

samlingsplan 13 – 16 2018