Her ligger protokollen fra kretsting 2014: http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_midt/nord-trondelag_ssk/om_kretsen/kretsting/

Skrevet av NSSF den 05. mai 2014