Uttakskriterier for stafettlag under Hovedlandsrenn og NM.

Følgende kriterier ble vedtatt av kretsstyret 8.2.2011, revidert 11.1.18


Hovedlandsrenn

Sammenlagt plassiffer etter normalen og sprinten på hovedlandrennet. Ved lik plassiffer, teller sprinten mest.

 

Utøver som går bare en konkurranse individuelt gis laveste plassiffer som er mulig å få i det rennet vedkommende ikke gikk.

 

16 åringene skal ha prioritet på 16 årslaget.

NM

Sammenlagt renntid på normalen og sprinten + halvparten av tilleggstiden.  Ved lik tid, teller sprinten mest.

I tillegg kan sportslig leder til en viss grad bruke skjønn.