Den nye løsninga skal gjøre det enklere å få lagt ut nytt stoff, og dette er kanskje det største fortrinnet med omlegginga. Etter hvert vil det bli flere som kan legge ut nyheter og informasjon, og det er også en fordel. 

Samtidig må vi nok innse at nettsidene våre ikke kan konkurrere med dagspressa om å være først ute med nyheter. Mesteparten av stoffet vil være slikt som har en viss holdbarhet. MEn, ved behov vil vi fortsatt kunne bruke sidene til å få formidla akutt, viktig informasjon sjøl om det samme legges ut på kretsens Facebook-sider.  

Overgangen til ny nettløsning gir dessuten en gylden mulighet til å rydde litt  i måten stoffet har vært organisert på tidligere.  Vi har helt sikkert et forbedringspotensiale!  Her vil vi imidlertid svært gjerne ha innspill fra dere som bruker sidene til å hente informasjon.  Uten slike tilbakemeldinger kan vi ikke bli bedre! 

Vi har sett for oss at kalenderen kan/skal brukes til å legge ut kommende arrangementer, MED vedlegg som f.eks. invitasjoner til de kommende arrangementene. Terminlista vil imidlertid fortsatt ligge ute på eget område, da den også inneholder annen informasjon som vi ikke får plass til i kalenderen.   Synspunkter? 

 

Ved overgangen til nye nettsteder hadde i alle fall undertegnede noen startproblemer.   Visninga av sidene var da helt håpløs, og jeg var ganske irritert og skuffa over de nye sidene. Det viste seg å henge sammen med den nettleseren jeg brukte, Explorer. Ved å bruke andre, mer moderne nettlesere, f.eks. Google Chrome eller Firefox ble inntrykket et helt annet.  Jeg har videre fått forklart at den lesefeilen som jeg fikk ved å bruke Explorer kan rettes ved å klikke på et ikon som ser ut som et avrevet ark. 

Med dette erklæres de nye sidene “for åpnet”!  Ber samtidig om forståelse for at det vil ta LITT tid før redaksjonen har lært seg å beherske verktøyet og at alle dokumenter er kommet på plass. 

 

Skrevet av NSSF den 14. feb 2013