Komplett YoungStar liste er lagt ut under “Young Star”. Tilbakemelding/rettelser må skje til Kjetil Værnes tlf: 95 21 02 85 innen onsdag 28.01.15 kl 0800.

Skrevet av NSSF den 27. jan 2015