YS 2016 etter 5 av 5 renn

Er det spørsmål omkring lista eller Young Star så kan det rettes til leder i Sportslig Utvalg i STSSK, Kjetil Værnes. Tlf. 95 21 02 85.

Skrevet av NSSF den 30. jan 2016