Deltakere:
Inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år. Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
Alle regioner har en grunnkvote på 2 gutter og 2 jenter. Deretter tildeles kvote etter resultat for de 15 beste i HL 2010 klasse 15 år. Resterende plasser tildeles etter antall lisenser i klasse 14 og 15 år i 2010.

Kriterier:
Resultater i LM og to andre fastsatte arrangementer (totalt seks konkurranser). De fire beste av seks plassiffer teller for uttak. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som løperne har deltatt i.
Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke to arrangementer som skal telle i tillegg til LM. Med bakgrunn i store reiseavstander kan region Nord gjennomføre færre uttaksrenn.

Regionskvoter: Gutter Jenter
Region Øst 16 15
Region Sør 2 2
Region Vest 2 4
Region Midt 8 5
Region Nord 2 4

Forfall:
Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.                       

Uttak:
Innen 25. februar 2013, med rangering av løpere fra hver region.  

UTTAKNINGSRENN REGION MIDT

5. februar Normal Orkdal, Midt Norsk Mesterskap

6. februar Sprint Orkdal, Midt Norsk Mesterskap

12. februar Sprint Stiklestad

13. februar Fellesstart Stiklestad

25. februar Normal Tr.hjems HL

26. februar Sprint Tr.hjems HL

Resultater
 

Ståle Flotten er oppnevnt til å være utregner.

For mer informasjon se forbundets nettsider.

Skrevet av NSSF den 03. feb 2013