Innkalling Kretsting STSSK 26 april 2018.pdf

2_Program kretsting STSSK_2018.04.26.pdf

3_Saksliste kretsting STSSK_2018.04.26.pdf

Årsmelding Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 2017_2018.pdf

Regnskapsrapport 2017.pdf

Innkomne forslag sak 1 og 2.pdf

Innkomne forslag_sak 1 og 2_ OPPDATERT VERSJON 24042018

BUDSJETT 2018 STSSK.pdfSak 9_Kretsens organisasjonsplan.pdfValgkomiteens innstilling 2018.pdf

Revisjonsrapport.pdf

Skrevet av NSSF den 19. apr 2018