Innkalling Kretsting STSSK 27082020

Program kretsting 2020

Saksliste kretsting 2020

Regnskap 2019_oppsett_v020620

Balanse og totalt resultat for alle avdelinger

Årsberetning Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 2019_2020

Kretsens organisasjonsplan 2020

Forslag.budsjett21

Lov for STSSK anno 2020

Endring i Lov for Sør-Trøndelag Skiskytterkrets

Valg tinget STSSK 2020

 

Skrevet av Kjetil Værnes den 20. aug 2020