1 Innkalling.pdf

2 Program.pdf

3 Sakliste kretsting.pdf

Årsmelding Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 2016_2017.pdf

Regnskap og budsjett Team Statkraft Midt-Norge.pdf

Regnskap og budsjett Sør-Trøndelag skiskytterkrets.pdf

Revisorberetning kretsens regnskap 2016.pdf

Budsjett 2017 Team STSSK.pdf

Lov for STSSK endringer 27.04.2017.pdfOrganisasjonsplan.pdf Forslag fra styret til Kretstinget i Knyken 2017.pdf

Resultatrapport oppdelt TBT & Team STSSK 2016.pdfBalanserapport TBT & Team STSSK 2016.pdfResultatrapport oppdelt TBT & Team STSSK 2016.pdf 

 

 

 

Skrevet av NSSF den 20. apr 2017