Arrangement:
NorgesCup videreføres i sitt meget begrensede omfang, og alle andre arrangement defineres som lokale renn. Avgrensningen av deltagere i slike lokale renn er arrangøren sitt ansvar i samråd med vertskommunen. Vi i krets og forbundet skal prøve å bistå så godt vi kan med veiledning. Se vedlagte to sider om arrangement fra forbundet sin presentasjon (hele presentasjonen er også vedlagt).
Terminlista:
Det er gjort noen forskyvninger i NC, og en endring lokalt, se vedlagt en oppdatert versjon av terminlista, det som er flyttet på er markert gult. TrønderCup 1 i Frol er avlyst.
Ber om at alle arrangører bruker EQ Timing aktivt, det gir den beste oversikten for både utøvere, foreldre og organisasjon.
Skrevet av Kjetil Værnes den 15. des 2020