For å bli med på møtet trykker dere på linken under:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1MzM4YTYtZTA1OS00MDMwLWIzN2YtNTE0ODI2MDJhMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%226015b894-5070-4515-99eb-ced9cf572f60%22%7d

Når smitteverntiltakene tillater det vil vi så raskt som mulig invitere dere på et skolebesøk. Her vil det bli mulig å se på våre flotte fasiliteter, og møte trenerne på skolen.

Vi oppfordrer også interesserte elever og foreldre til å delta på “digital åpen dag” hvor skolen vil gi mer generell informasjon om alle utdanningsprogram for søkere på Heimdal videregående skole torsdag 28.01. Mer informasjon om denne dagen finner dere i linken under:

https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/praktisk-informasjon/apen-skole/

Ta gjerne en titt på vår promovideo for idrettslinja: https://www.youtube.com/watch?v=sdg611tNtEI&feature=emb_title

Mvh

Knut Kuvås Brevik og Vegard Ovesen
Skiskyttertrenere på Heimdal videregående skole

Skrevet av Kjetil Værnes den 23. jan 2021