Heimdal VGS ønsker å invitere til et informasjonsmøte om skiskyttertilbudet på Heimdal videregående skole torsdag 04.februar kl 20.00. Elever som skal søke seg inn på videregående skole til høsten og foresatte vil her få informasjon om skole- og idrettstilbudet vi tilbyr på vår skole. I år vil møtet avholdes digitalt på teams på grunn av kronasituasjonen.

For å bli med på møtet trykker dere på linken under:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1MzM4YTYtZTA1OS00MDMwLWIzN2YtNTE0ODI2MDJhMmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%226015b894-5070-4515-99eb-ced9cf572f60%22%7d

Når smitteverntiltakene tillater det vil vi så raskt som mulig invitere dere på et skolebesøk. Her vil det bli mulig å se på våre flotte fasiliteter, og møte trenerne på skolen.

Vi oppfordrer også interesserte elever og foreldre til å delta på “digital åpen dag” hvor skolen vil gi mer generell informasjon om alle utdanningsprogram for søkere på Heimdal videregående skole torsdag 28.01. Mer informasjon om denne dagen finner dere i linken under:

https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/praktisk-informasjon/apen-skole/

Ta gjerne en titt på vår promovideo for idrettslinja: https://www.youtube.com/watch?v=sdg611tNtEI&feature=emb_title

Mvh

Knut Kuvås Brevik og Vegard Ovesen
Skiskyttertrenere på Heimdal videregående skole