Innkalling, program og sakliste nedenfor. Øvrige dokumenter til tinget publiseres her så fort de er klare. Dokumentene ble dessverre ikke klar før påske, men de publiseres her så fort de er klare. Det har ikke kommet inn saker til behandling så det blir standard-sakliste iht vedtektene. Revisorene har dessverre ikke fått regnskapet tidsnok til at de blir ferdige med sin rapport til tinget, så styrets innstilling til tinget er at regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisorene foreslår godkjenning.

1_Innkalling Kretsting_STSSK_2019.04.25.pdf2_Program kretsting 2019.pdf

3_Sakliste kretsting 2019.pdf

Valgkomiteens innstilling 2019.pdf

Regnskapsrapport 2018.pdf

Årsrapport 18-19 Kretsen Trondheim Biathlon Team.pdf

Årsberetning Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 2018_2019.pdf