Kretsutvikleren (heretter kalt KU) skal gjennomføre tiltak for å utvikle skiskyttersporten innen sin krets. Kretsutvikler er en del av kretsens sportslige utvalg, men har en avtale knyttet direkte mot skiskytterforbundet.

 

Aktuelle fokusområder for KU vil være:

– inkludering / utdanning av foreldre

– utdanning av trenere

– utdanning av ledere

– rekruttering av skiskyttere, trenere og ledere

 

KU skal bidra til å utvikle idébank innen sitt område. Ideene videreformidles og oppdateres hos NSSF sentralt

KU skal knytte til seg et instruktørkorps og opprette kontrakt med disse.

 

Mer informasjon? Ta kontakt med Ola på e-post ola.hess@gmail.com  eller tlf 930 28 876

Skrevet av NSSF den 05. feb 2013