Tonstad IL står for arrangementet NM Rulleskiskyting 2017 22.-24. september i Sirdal

Det blir ikke organisert felles overnatting i regi av Kretsen til dette arrangementet.

 

For tips til overnatting se arrangementets hjemmeside sirdal2017.no og velg arkfane overnatting.