Kretsen har fått noen kroner fra forbundet i korona-støtte. Styret har vedtatt at klubber som får til å ta gjennomføring av renn som ikke er ihht til opprinnelig fastsatt terminliste gis et direkte tilskudd på kr 3000. Rest av tilskuddet fra forbundet fordeles etter sesongen likt mellom alle arrangører.

 

Skrevet av Kjetil Værnes den 21. jan 2021