På bakgrunn av de nye og strengere restriksjonene som i utgangspunktet gjelder i to uker, så har vi sendt ut informasjon til klubbene om hvordan vi ønsker å få på plass arrangement senere i februar. Håpet er at det lettes på restriksjonene slik at vi kan arrangere kretsrenn fom. 13.-14. februar og utover. Vi ønsker arrangører både til 13.-14. februar og 20.-21. februar.

Kretsen har fått noen kroner fra forbundet i korona-støtte. Styret har vedtatt at klubber som får til å ta gjennomføring av renn som ikke er ihht til opprinnelig fastsatt terminliste gis et direkte tilskudd på kr 3000. Rest av tilskuddet fra forbundet fordeles etter sesongen likt mellom alle arrangører.