Ole Einar Bjørndalen-fondet

Ole Einar Bjørndalen-fondet er et samarbeid mellom XL-BYGG, Norges Skiskytterforbund og Ole Einar Bjørndalen, der formålet er bidra til å styrke rekrutteringsarbeidet i den enkelte skiskytterklubb. Skiskytterklubber hjemmehørende i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Østerdal Skiskytterkretser kan i år sende søknad til Ole Einar Bjørndalen-fondet. Søknadsfristen er 20. mai. Søknadsskjema finner dere her http://www.xl-bygg.no/oeb/

Hvert år i perioden 2015 – 2019 plukker vi ut fire aktive klubber innenfor en definert region som alle får tildelt tre profesjonelle skiskyttergeværer.

Årets region

I år er det klubber fra Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord-Østerdal Skiskytterkretser som kan søke om å få oppgradert våpenskapene sine med samme geværtype som Bjørndalen selv benytter. 

Selve overrekkelsen vil finne sted i Trondheim i august. Det blir skiskytterkongen selv som står for den høytidelige overrekkelsen.

Intensjon

Fondets intensjon er å sørge for at klubbenes skiskyttertalenter kommer seg videre gjennom å sørge for at de har tilgang på profesjonelle geværer i en viktig utviklingsfase. Geværene er klubbenes eiendom og lånes ut til aktuelle utøvere i klubben for en definert periode.