Program kretsting

Saksliste kretsting

Sak 4_Årsmelding

Sak 5_1_Regnskap_STTSK

Sak 5_2_1_Regnskap TBT_alle avdelinger

Sak 5_2_2_Regnskap_TBT_inkl. Team STSSK

Sak 5_2_3_Regnskap_TBT Balanserapport – 2015 inkl Team STSSK.pdf

Sak 5_3_1_Regnskap_Team STSSK Resultatrapport – 2015.pdf

Sak 5_3_2_Regnskap_Team STSSK Balanserapport – 2015.pdf

Sak 5_4_Regnskap_Team Statkraft Midt Norge.pdf

Sak 6_1_Forslag til endring i konkurransereglementets pkt 12.pdf

Sak 6_2_3_Terminliste_TC

Sak 8_1_Budsjett STSSK.pdf

Sak 8_2_Budsjett Trondheim Biathlon Team (TBT).pdf

Sak 8_3_Budsjett Team STSSk.pdf

Sak 8_4_Budsjett Team Statkraft Midt Norge.pdf

Sak 9_Kretsens organisasjonsplan.pdf

Sak 10_Valg

Skrevet av NSSF den 10. apr 2016