Innkalling Kretsting STSSK 27052021

Ferdig-Regnskapsrapport STSSK 2020

Regnskap og saldobalanse TBT 2020

Budsjett STSSK 2021

Årsberetning Sør-Trøndelag Skiskytterkrets 2020_2021

Årsrapport 20-21 Kretsen Trondheim Biathlon Team

Lov for STSSK basert på ny lovnorm

Valg 2021

 

Skrevet av Kjetil Værnes den 18. mai 2021