Protokoll fra kretsting 2019

Protokoll fra kretsting 2018

Protokoll fra kretsting 2017

Protokoll fra kretsting 2016

Protokoll fra kretsting 2015

Protokoll fra kretsting 2014

Protokoll fra ekstraordinært kretsting 2013

Protokoll fra kretsting 2013

Skrevet av NSSF den 10. sep 2014