Signert protokoll kretsting august 2020 STSSK

Skrevet av Kjetil Værnes den 18. mai 2021