NSSF vil for neste sesong endre modell og støtte til Statkraft teamene. Det blir nå etablert 3 sentrale team som rettes mot aldersgruppen 20 -25 år. Dette blir regional lag som organiseres direkte fra NSSF. i denne modellen er ikke junior gruppa med og NSSF sin modeell forutsetter at det organiseres junior satsing gjennom lokale kretslag.

I Trondheim ønsker vi å videreføre det arbeidet og treningskulturen vi har etablert gjennom TST i et junior krets team. Teamet vil gi tilbud til alle utøvere i kretsen som ønsker å satse på skiskyting.

Teamet vil tilby to aktivitetsnivå:

1. Totaltpakke

2. Samlingspakke

Skrevet av NSSF den 15. mar 2015