Sør-Trøndelag Skiskytterkrets reserverer overnatting til NM, NC og Hovedlandsrenn. Det skal IKKE foretas bestilling direkte til overnattingsstedet som kretsen har reservert. All organisering  gjøres av arrangements-utvalget i kretsen. Det betyr at i god tid før hvert arrangement kommer det ut nærmere informasjon både på hjemmesida og per e-post til aktuell målgruppe om pris, måltider, påmeldingsfrist mm.

Bestilling av overnatting er bindende. Skulle man bli forhindret på grunn av sykdom mv. fra å dra til arrangementet må egen reiseforsikring eventuelt benyttes for å få refundert eventuelle påløpte kostnader. Kretsen dekker ikke slike krav. 

Kretsen organiserer ikke fellestransport verken tur/retur arrangørstedet eller på selve stedet. Den enkelte må ordne dette selv.

Om det er behov/ønske å reise med fly har Norges Idrettsforbund en avtale med SAS som tilsier reduserte pris – såkalte Sportsreiser. Mer informasjon om dette finner du ved å gå inn på sas.no. Ved bestilling bruk skiskytterforbundet.

Under selve arrangementet stiller kretsen normalt sett med en trenerressurs og en foreldrekontakt (avhengig av antall påmeldte deltakere). Kretsen stiller også normalt med en smørebod i tilknytning til selve arrangementet – og ofte er det også muligheter på selve overnattingstedet. Foreldrebidrag ved innskyting, sekundering mv. organiseres av foreldrekontakt/trener.

Liste med e-postadresser til de aktuelle utøvere og foreldre vil bli oppdatert foran sesongen ved at hver enkelt klubb tilskrives fra kretsen og blir bedt om å gi tilbakemelding på aktuelle utøvere inklusive kontaktinformasjon.

For arrangementsutvalget

Christin G. Gjønnes

 

Overnattingsopplegg ved nasjonale arrangement sesongen 2017/2018

Skrevet av NSSF den 18. sep 2017