Dette tilbudet er et alternativt tilbud til utøvere som ikke får, eller ikke ønsker plass på Team Statkraft MidtNorge.

Tilbudet er åpent for utøvere fra alle klubber/kretser tilsluttet NSSF. Teamet har tilhold i Trondheimsområdet. 

Søknad Team STSSK sesongen 2016 – 2017

Skrevet av NSSF den 17. apr 2016