Målgruppe; Skiskyttere som er ferdig med videregående skole. Vi tar fortsatt imot søknader, regner med at de fleste har fått avklart sin studie/jobbsituasjon nå. Send søknad til knutsand007@gmail.com Vedlagt info om tilbudet.

Dette tilbudet er et alternativt tilbud til utøvere som ikke får, eller ikke ønsker plass på Team Statkraft MidtNorge.

Tilbudet er åpent for utøvere fra alle klubber/kretser tilsluttet NSSF. Teamet har tilhold i Trondheimsområdet. 

Søknad Team STSSK sesongen 2016 – 2017