Bakgrunnen er at IBU har vedtatt en slik klasseendring etter forslag fra de mindre nasjonene. Saken nå er om vi i Norge skal følge dette vedtaket i våre nasjonale arrangement og reglementet forøvrig. Både utøvere og andre oppfordres til å svare på undersøkelsen her innen 1. juni. Teknisk komité vil behandle saken 3. juni og gi sin innstilling til styret, som vil behandle saken litt senere i juni.

Undersøkelsen finner du her.

Skrevet av NSSF den 23. mai 2019