Etter forbundets vårmøte hvor endring av den eldste juniorklassen var et tema er det laget en enkel spørreundersøkelse.

Bakgrunnen er at IBU har vedtatt en slik klasseendring etter forslag fra de mindre nasjonene. Saken nå er om vi i Norge skal følge dette vedtaket i våre nasjonale arrangement og reglementet forøvrig. Både utøvere og andre oppfordres til å svare på undersøkelsen her innen 1. juni. Teknisk komité vil behandle saken 3. juni og gi sin innstilling til styret, som vil behandle saken litt senere i juni.

Undersøkelsen finner du her.