Informasjonsskriv og søknadskjema er nå utarbeidet. For Team Statkraft Midt-Norge er det to kategorier tilbud. Søknadsfrist for begge kategorier er 20. april.

Informasjonsak om den nye Team Statkraft modellen: https://skiskyting.no/no/nyheter/Ny+Team+Statkraft+modell.?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2650;

 

Informasjonsskriv til søknadsskjema:

 

Informasjonsskriv TS Midt-Norge sesongen 2015_2016

 

Søknadsskjema:

Søknadsskjema TS Midt-Norge sesongen 2015_2016