Sør Trøndelag Skiskytterkrets vil fom. august kunne tilby deltakelse i et nyopprettet STSSK-team (periode 15 august 2015– 1 juni 2016) for utøvere som er ferdig med videregående skole. Teamet er et supplement til juinorteamet, og ønskes opprettet først og fremst for å gi et tilbud til utøvere som ikke er med på Team Statkraft midt-Norge.

Innhold: 

  • 2 fellesøkter med trener i snitt pr. uke sommer og høst
  • 1-2 fellesøkter med trener pr. uke i konkurransesesongen.
  • Tilbud om veiledning fra trener under fellesøktene.
  • Ammunisjonstesting, testløp og skytetester
  • Tilbudet er åpent for utøvere fra alle klubber/kretser tilsluttet NSSF
  • Tilhold i Trondheimsområdet

Egenandel: 

  • For deltakelse på alle fellesøkter er utøvers egenandel: NOK 8 000,- . For personlig oppfølging/veiledning fra trener (valgfritt) er utøvers egenandel NOK 2000,-
  • Egenandel betales over to terminer, med forfallsdato 15.08.2015 og 30.11.2015. Manglende betaling av egenandel medfører utestengelse fra STSSK -team.
  • Utøvers klubb oppfordres til å dekke deler av utøvers egenandel. Klubbens andel fylles inn på slutten av denne kontrakten ved signering, og forplikter klubben til å betale det angitte beløp.

 

Forbehold

STSSK forbeholder seg retten til å forandre på opplegget frem til kontraktene blir presentert.

Bindende påmelding sendes til epost knutsand007@gmail.com  innen 10 juli.  Forbehold om evt. tilsagn om studieplass aksepteres.

 

Vennlig hilsen

for Sør-Trøndelag skiskytterkrets 

Knut Sand

Nestleder