Innspill sendes fra klubbene og til sin respektive krets.

 

Terminliste 2019-2020 region midt Høringsversjon.xlsx

Skrevet av NSSF den 03. aug 2021