Nedenfor er kobling til terminlista og til møtereferat fra siste møte i terminlistekomitéen. Klubbene har fått dette tilsendt og de som skal arrangere renn er bedt om å oppdatere i EQTiming innen 1. november.

Referat fra terminlistemøte 151020

Terminliste januar – endringer

Terminliste 2020-2021 region midt_publisering oktober

Skrevet av Kjetil Værnes den 21. okt 2020